Scotsman NB 193 – 129kg – Thùng chứa đá

– Nhãn hiệu : Scotsman;
– Model: NB 193;
– Sức chứa thùng: 129 kg
– Trọng lượng: 36.8 Kg
– Kích thước: 560 x 843 x 1045 mmm;
– Hàng mới.

Mô tả

Scotsman NB 193 – 129kg – Thùng chứa đá

– Nhãn hiệu : Scotsman;
– Model: NB 193;
– Sức chứa thùng: 129 kg
– Trọng lượng: 36.8 Kg
– Kích thước: 560 x 843 x 1045 mmm;
– Hàng mới.

scotsman-nb-193-129kg-thung-chua-da
scotsman-nb-193-129kg-thung-chua-da