LÒ HÂM – HẤP THỰC PHẨM DÙNG GAS

Xuất xứ: Trung Quốc
Nhập khẩu: Âu Việt Catering
Vận hành bằng Gas

Mô tả

Lò hâm hấp thực phẩm dùng gas

Xuất xứ: Trung Quốc
Nhập khẩu: Âu Việt Catering
Vận hành bằng Gas

LÒ HÂM – HẤP THỰC PHẨM DÙNG GAS 2