HỘP LỌC MỠ INOX 304 CHO BỒN RỬA

– Nhãn hiệu: Âu Việt Catering
– Vật liệu: inox 304 POSCO
– Độ dày: 0.8~1.0mm
– Hàng mới

Mô tả

Hộp lọc mỡ sử dụng cho bồn rửa

– Nhãn hiệu: Âu Việt Catering
– Vật liệu: inox 304 POSCO
– Độ dày: 0.8~1.0mm
– Hàng mới

HỘP LỌC MỠ INOX 304 CHO BỒN RỬA 2